Затваряне на прозореца Затваряне на прозореца
Затваряне на прозореца
Google картаПомощ

ИМОТИ, СГРАДИ И ГРУПОВИ НКЦ

 •  Имоти с НКЦ
 •  Сгради НКЦ
 •  Историческа зона ФТП
 •  Старинен Пловдив
 •  ГНКЦ
 •  Парково и градинско изкуство
 • ЕДИНИЧНИ НКЦ

 •  Културни ценности по категория
 •  Културни ценности по вид
 •  Културни ценности по период
 • ДРУГИ ОБЕКТИ

 •  Археологически обекти
 •  Религиозни обекти
 •  Военни паметници
 •  Други паметници
 • Изключване на всички точкови обекти
 • Информацията за недвижимото културно наследство на община Пловдив е в процес на обновяване!
  Начален изглед на картата  Измерване на разстояние  Обновява картата и информацията Очертава маршрут Изчиства маршрут

  ЛЕГЕНДА

  Археологически обекти

  Крепост или крепостна стена
  Надгробна или селищна могила
  Селище
  Сграда или градска структура
  Друг археологически обект

  НКЦ според научната и културната стойност

  Национално значение
  Местно значение
  Ансамблово значение
  За сведение
  Смесено значение
  Не е определена категория

  НКЦ според научната и културната област

  Археологическа НКЦ
  Архитектурно-строителна НКЦ
  Историческа НКЦ
  Художествена НКЦ
  Парково и градинско изкуство
  Обектът принадлежи към няколко области
  Не е определена област

  НКЦ според историческия период

  Праистория
  Античност
  Средновековие
  Средновековие (османски период)
  Възраждане
  От новото време
  Различни периоди
  Неопределим период

  Религиозни обекти

  Православна църква
  Православна църква НКЦ
  Митрополия
  Православна духовна академия
  Католическа църква
  Католическа църква НКЦ
  Евангелистка църква
  Евангелистка църква НКЦ
  Джамия
  Джамия НКЦ
  Синагога
  Синагога НКЦ
  Православен параклис
  Православен параклис НКЦ
  Католически параклис
  Дом на покойника

  Други паметници

  Военни паметници
  Други паметници
  © Община Пловдив | БУЛПЛАН ООД София 2017